Gestalttherapie en Relatietherapie in Groningen
EMDR en Gestalttherapie

Hulp bij verwerking van traumatische ervaringen

EMDR Therapie is toepasbaar als ondersteuning bij de verwerking van emotioneel pijnlijke ervaringen (trauma). Dit kan een schokkende ervaring zijn geweest, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of traumatische gebeurtenissen in de jeugd. Klachten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld relatieproblemen, burnout, angst, slapeloosheid of depressie. U kunt snel voor EMDR behandeling terecht in onze praktijk voor Gestalttherapie en EMDR in Groningen. Wil je weten wat EMDR voor jou kan betekenen?

Klik dan hier om een vraag te stellen of een afspraak te maken


EMDR Therapie en Gestalttherapie

EMDR, ofwel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, wordt vaak toegepast bij mensen die last hebben van een post traumatische stress stoornis (PTSS). Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van EMDR. De methode helpt snel en effectief pijnlijke ervaringen een plek te geven door de hersenen te helpen in het verwerkingsproces.

Als we ervaringen opdoen wordt de herinnering opgeslagen in ons brein en vormen we bij die situatie passend gedrag. Later kunnen ervaringen de herinnering oproepen en het daarbij horende gedrag activeren. Als ons gedrag niet meer passend is bij de huidige situatie kan dit problemen geven. Denk aan traumatische ervaringen die je hebt opgedaan in je vroegere jeugd waardoor je in je huidige relatie aanvallend of ontwijkend gedrag vertoont als je partner per ongeluk je 'rode knop' triggert. Soms is de herinnering aan de ervaring zelf vervaagd, maar is de gevoeligheid voor soortgelijke situaties nog springlevend en daarmee ook het patroongedrag.

In Gestalttherapie werken we met gedragspatronen die zijn ontstaan n.a.v. eerdere, vaak emotionele, ervaringen. Als deze oude gedragspatronen niet meer bij je huidige levenssituatie passen en verhinderen dat je adequaat en authentiek kunt reageren op situaties die je nu tegenkomt kan EMDR het Gestalt therapeutisch proces ondersteunen door te helpen oude gedragspatronen en blokkades 'los te maken'. EMDR kan ook goed gebruikt worden om juist weer contact te maken met een gevoel dat verdrongen of vergeten is maar nog wel zorgt voor onrust die je niet kan plaatsten.

Hoe werkt EMDR?

Een belangrijk onderdeel van de EMDR is de constante omwisseling van de aandacht van links naar rechts enz. Dit kan gebeuren met oogbewegingen waarbij de client de vinger van de therapeut volgt, met klik signalen over een koptelefoon of door het aanraken van de linker en rechter lichaamshelft. Terwijl dit gebeurt wordt door het stellen van vragen door de therapeut de traumatische herinnering opgehaald. De herinnering wordt als het ware losgemaakt uit het hersenbestand. De theorie is dat door de links rechts signalen een afleiding wordt veroorzaakt. Door deze afleiding zou de heropslag van de herinnering enigszins worden verstoord, waardoor elke keer de opslag iets minder goed verloopt en waardoor op den duur het trauma verslijt, de scherpe kantjes kwijtraakt en hanteerbaarder wordt. EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR bij met name PTSS. Bij dit trauma zou je kunnen stellen dat de client als het ware “vastzit” in de tijd. Hij blijft de reacties dwangmatig herhalen en herbeleeft de emoties telkens opnieuw. B.v. iemand die een vliegramp heeft meegemaakt ziet telkens als hij een vliegtuig ziet weer het moment van de ramp voor zich en ruikt misschien wel de brandlucht en hoort de kreten van de andere angstige passagiers. Hij zal reageren alsof het gevaar reëel is, ook al weet hij rationeel dat er geen werkelijk gevaar is.

Door de links/rechts beweging, via het oog of het oor wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen de linker en de rechter hersenhelft. Door de uitwisselingsstroom van informatie en prikkels die hier wordt gestimuleerd is het mogelijk bij deze oude beelden of emoties te komen op een completere en veilige manier. Het gevoel en het verstand werken op deze manier meer samen.

Klachten waarbij EMDR-therapie helpt

 1. ✓ Nachtmerries
 2. ✓ Flashbacks
 3. ✓ Stress
 4. ✓ Overdreven waakzaamheid
 5. ✓ Angst en paniekaanvallen
 6. ✓ Verbeteren van concentratie
 7. ✓ Vermijdingsgedrag
 8.  
 1. ✓ Depressieve gevoelens
 2. ✓ Piekeren
 3. ✓ Negatief zelfbeeld
 4. ✓ Schaamte of schuldgevoel
 5. ✓ Terugkerende gedragspatronen n.a.v. eerdere stress ervaringen
 6. ✓ Relatieproblemen door vroegere stress ervaringen
 7. ✓ Verwerking van vaak emotioneel beladen pijnlijke gebeurtenissen (traumatische ervaringen)

U kunt snel bij mij terecht

Ik ben EMDR practitioner (i.o). Naast mijn gebruikelijke aanbod van Gestalt psychotherapie, counseling en coaching, bied ik onder supervisie EMDR aan. Als je interesse hebt voor EMDR en wil weten wat EMDR voor jou kan betekenen kun je via het contactformulier een afspraak maken. Uit onderzoek blijkt dat de behandeling meestal na 6 tot 8 sessies al merkbaar resultaat oplevert.

Meer weten over EMDR?

Dit filmpje van Lentis illustreert het EMDR behandelproces:

In deze folder van de Vereniging EMDR Nederland kun je nog meer lezen over EMDR en haar toepassingsmogelijkheden: folder over EMDR

Verder is dit artikel in Psychologie Magazine ook interessant om te lezen als u EMDR overweegt: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/genezen-door-emdr/